bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

דף נחיתה ניסיון הרצאות

קי ואנושי:

ידוע כי ביחסיהם של זוגות רבים קיימים, לצד אהבה ומחויבות , גם בורות וחוסר ידע משווע לגבי

ניהול הקשר ותפקידו של כל אחד בו. הדבר

נכון לגבי זוגות צעירים ומבוגרים כאחד. כאשר בני

זוג צריכים לקבל החלטות עלול כל צעד משותף להפוך לבעיה, המלווה ברגשות קשים.

?איך זה קורה

האהבה, ההתחשבות, השיתוף והרצון הטוב שקיימים, מסתתרים מתחת לפני השטח או נעלמים במהרה. הדבר עשוי לקרות כאשר אחד משני

הצדדים (או שניהם) מרגיש (בצדק או בטעות), שהוא אינו מובן או שלא מתחשבים בו. הוא עלול להרגיש מותקף ולהגן על עצמו בהסתגרות ובעוינות.

אם שני בני הזוג אינם יודעים כיצד לשוחח, איך למצוא פתרונות משותפים וללבן ביניהם דברים ברוח טובה ואפקטיבית, הרי שהזוגיות הופכת לשדה קרב.

במערכת יחסים בה שולטת הבורות ומשתמרת הילדותיות עלול להתקיים מצב של מצוקה וסבל רב, אשר אפשרי שיביא לידי פרידה.

דבר זה דורש שיתוף פעולה מצד בני הזוג, ומאיתנו - סבלנות חכמה וניסיון.

אנחנו מלמדים שפת זוגיות חדשה, דרך חיובית לראות ולהעריך את הזוגיות ואפשרות למצוא מרחב משותף ואישי להתפתחות - לאהבה, קבלה וויתור.

בני הזוג עוברים אתנו תהליך של שינוי כמה הרגלים שמקשים על חייהם.

Button Text